Elastic Stack

Elastic Stack, zbudowany na fundamencie open source, pozwala niezawodnie i bezpiecznie pobierać dane z dowolnego źródła, w dowolnym formacie, a także wyszukiwać, analizować i wizualizować je w czasie rzeczywistym.

Skip to content Icon

Elasticsearch, Logstash, Beats, Kibana

Elasticsearch to wysoce skalowalny mechanizm pełno-tekstowego wyszukiwania i analizowania typu open-source. Umożliwia przechowywanie, wyszukiwanie i analizowanie dużych ilości danych szybko i niemal w czasie rzeczywistym. Jest on zwykle używany jako podstawowy silnik / technologia, która zasila aplikacje, które mają i wymagania złożone wymagania i funkcje wyszukiwania. Elastyczność rozwiązania sprawia, że oprogramowanie to jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo oraz obsłużyć alarmowanie, monitorowanie, raportowanie i eksplorację wykresów.

Funkcje

 • Elasticsearch

  Rozproszony, oparty na JSON mechanizm wyszukiwania i analizy.

 • Logstash

  Mechanizm dynamicznego gromadzenia danych z rozszerzalnym ekosystemem wtyczek.

 • Kibana

  Nadaje kształt Twoim danym i jest rozszerzalnym interfejsem użytkownika do konfigurowania i zarządzania wszystkimi aspektami Elastic Stack.

 • Beats

  Zbiór aplikacji mających za zadanie przechwytywać zdarzenia dokonujące się na plikach lub pakietach sieciowych i wysyłające informacje o nich do Logstasha lub Elasticsearcha.

Elastic w liczbach

 • 3 operatorów telekomunikacynych
 • 10+ klastrów ELK
 • 20+ zintegrowanych platform typu IT&NT
 • 3.5 mld dokumentów w jednym z klastrów dla ponad 100 użytkowników

Możliwości techniczne

Don't hesitate to contact us

Witold Gawłowski

Witold GawłowskiTelecommunication Services DirectorThis site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.